คณะกรรมการพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนาศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6309

คณะกรรมการพื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย อาจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร. ชวนชม บุญระหงษ์ นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา นายอัศมนต์ สมศรี อีกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นายวัลลภ นามวงศ์พรหม  นายนิคม พรหมมาเทพย์  ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาปรับใช้กับเรือนโบราณล้านนา พื้นที่วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

รถกระทงใหญ่และริ้วขบวนมหาวิทยาลัยแม่โจ้คว้ารางวัลชนะเลิศในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561

20/3/2562 9:52:38
204

ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดงาน"แอ่วเฮือน เยือนผญา"พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา

9/1/2562 9:51:49
300

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

25/12/2561 10:07:13
297

นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากงานสัมนาวิชาการระดับนานาชาติได้เดินทางมาเยี่ยมชมฐานเรียนรู้วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้

25/12/2561 9:39:24
203

นางสมพร แรกชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมนำบุคลากรเข้าร่วมงานและนำนิทรรศการมาจัดแสดงในงานประชุมสัมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา

24/12/2561 10:25:50
368

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจัดพิธีถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

5/11/2561 12:01:41
197

คุณพัชรินทร์ สุกัณศีล ทายาทศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย

17/10/2561 13:54:08
245

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมประกวดนักร้องพร้อมหางเครื่อง"ลูกทุ่งแม่โจ้ นี้โก้จริงๆ"

17/10/2561 9:37:18
218

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมนำการแสดงร่วมงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ "รอยทางที่พากเพียร สู่วัยเกษียณเกษมสันต์" ประจำปี 2561

9/10/2561 13:54:32
166

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมนำการแสดงร่วมในงานแสดงผลงานหลักสูตรและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา"Graduate School:Innovative Entrepreneurs Driving Thailand 4.0

4/10/2561 9:42:22
180