งานอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเสวนา “ปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา และเครื่องแต่งกายล้านนาจากละครดัง”


ปรับปรุงข้อมูล : 12/9/2562 17:00:53     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 200

     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 งานอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเสวนา “ปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา และเครื่องแต่งกายล้านนาจากละครดัง” โดยได้รับเกียรติจากนายสุกิจ ติดชัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรมการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ปราชญ์ท้องถิ่น จำนวน 20 ท่าน การจัดนิทรรศการและฐานเรียนรู้สาธิตภูมิปัญญาล้านนาจากปราชญ์ท้องถิ่น นิทรรศการการแสดงผลงานเครื่องแต่งกายแบบล้านนาและเครื่องประดับล้านนา การเสวนาจากปราชญ์ท้องถิ่นในหัวข้อ “คุณค่าและอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมของปราขญ์ท้องถิ่นล้านนาในอำเภอสันทราย” การขับร้องเพลงและแสดงประกอบเพลง “สัญญากาสะลอง” จากละครเรื่อง “กลิ่นกาสะลอง” และการเสวนาเรื่อง “ตามรอยละครเพื่อการอนุรักษ์เครื่องแต่งกายแบบล้านนา” จากละคร รากนครา เพลิงพลางเทียน และกลิ่นกาสะลอง โดยคุณวสิน อุ่นจะนำ ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายในละคนดังและเจ้าของร้าน ผ้าและสิ่งถักทอไท และคุณสุทธิพันธ์ เหรา ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าล้านนา ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุตภัฏ คำมูล รองคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้สนใจและนักศึกษา

ข่าวล่าสุด

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประชุมคณะกรรมการก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นรูปเหมือนครึ่งตัว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ครั้งที่ 2/2562

26/9/2562 15:51:44
108

งานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการไหว้ครูศิลปะทางดนตรีและนันทนาการ ประจำปี 2562

13/9/2562 17:17:25
187

งานอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเสวนา “ปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา และเครื่องแต่งกายล้านนาจากละครดัง”

12/9/2562 17:00:53
201

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการทบทวนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 9 เดือน)

12/9/2562 16:51:32
107

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

12/9/2562 16:39:26
85

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

12/9/2562 16:18:03
94

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

12/9/2562 13:58:01
83

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดพีธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

12/9/2562 13:51:02
88

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

12/9/2562 13:40:55
70

ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ จัดกิจกรรม “ช่วยแม่เลี้ยงน้อง อิ่มท้องมื้อแรก ปีที่ 5” ประจำปี 2562

12/9/2562 13:30:44
77