กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการทบทวนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 9 เดือน)


ปรับปรุงข้อมูล : 12/9/2562 16:51:32     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 106

     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการทบทวนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 9 เดือน) ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ศิลาดล ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสมพร แรกชำนาญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยผู้ร่วมโครงการเป็นผู้ที่รับผิดชอบด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละคณะ สำนัก ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มารายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยนำไปจัดกิจกรรมโครงการ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังได้รับเชิญจากคุณวราภรณ์ ฟูกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ มาให้ความรู้เรื่อง “แนวทางการบริหารคุณภาพด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม CUPT QMS Guidelines” และยังได้รับเกียรติจากคุณทัศนี  ยะจา เจ้าของกิจการ หุ้นส่วน ผู้จัดการ หจก.เชียงใหม่เซลาดอล (2015) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะเจ้าของสถานที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดจำหน่ายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่าดี

ข่าวล่าสุด

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประชุมคณะกรรมการก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นรูปเหมือนครึ่งตัว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ครั้งที่ 2/2562

26/9/2562 15:51:44
108

งานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการไหว้ครูศิลปะทางดนตรีและนันทนาการ ประจำปี 2562

13/9/2562 17:17:25
186

งานอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเสวนา “ปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา และเครื่องแต่งกายล้านนาจากละครดัง”

12/9/2562 17:00:53
200

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการทบทวนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 9 เดือน)

12/9/2562 16:51:32
107

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

12/9/2562 16:39:26
85

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

12/9/2562 16:18:03
93

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

12/9/2562 13:58:01
83

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดพีธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

12/9/2562 13:51:02
87

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

12/9/2562 13:40:55
70

ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ จัดกิจกรรม “ช่วยแม่เลี้ยงน้อง อิ่มท้องมื้อแรก ปีที่ 5” ประจำปี 2562

12/9/2562 13:30:44
77