กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562


ปรับปรุงข้อมูล : 12/9/2562 13:58:01     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 82

     วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี  2562 โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส  คณาจารย์จากทุกคณะทุกวิทยาลัย ศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
ในงานได้มีการจัดประกวดพานไหว้ครูจากนั้นมีพิธีรำลึกบูรพาจารย์ผู้เป็นปูชนียบุคคลสำคัญของแม่โจ้ ด้วยการวางพานดอกไม้ ธูป เทียน คารวะแด่ อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้ก่อตั้งและอาจารย์ใหญ่คนแรก  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย โดย ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 34 สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท, กิจกรรมครัวอิ่มอุ่น จำนวน 50,000 บาท และกิจกรรมปลูกผักแลกค่าเทอม จำนวน 50,000 บาท นอกจากนี้ธนาคารกรุงไทยยังสนับสนุนกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 จำนวน 50,000 บาท

ข่าวล่าสุด

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประชุมคณะกรรมการก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นรูปเหมือนครึ่งตัว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ครั้งที่ 2/2562

26/9/2562 15:51:44
107

งานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการไหว้ครูศิลปะทางดนตรีและนันทนาการ ประจำปี 2562

13/9/2562 17:17:25
186

งานอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเสวนา “ปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา และเครื่องแต่งกายล้านนาจากละครดัง”

12/9/2562 17:00:53
200

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการทบทวนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 9 เดือน)

12/9/2562 16:51:32
106

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

12/9/2562 16:39:26
85

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

12/9/2562 16:18:03
93

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

12/9/2562 13:58:01
83

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดพีธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

12/9/2562 13:51:02
87

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

12/9/2562 13:40:55
70

ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ จัดกิจกรรม “ช่วยแม่เลี้ยงน้อง อิ่มท้องมื้อแรก ปีที่ 5” ประจำปี 2562

12/9/2562 13:30:44
77