ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกราบไหว้ สักการะ บูชา พระประธานประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พระบรมสารีกริกธาตุ และพระศิลานาคน้อย


ปรับปรุงข้อมูล : 13/9/2560 16:26:25     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1033

    ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกราบไหว้ สักการะ บูชา พระประธานประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พระบรมสารีริกธาตุ และพระศิลานาคน้อย สามารถเป็นเจ้าภาพถวายน้ำชา มาลัย ผลไม้ ณ อาคารส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรราการ ตรงข้ามอาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล โทร.081-026 4956 หรือศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โทร 053-873300 ในวันและเวลาราชการ

 

update 13/09/60

ข่าวล่าสุด

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประชุมคณะกรรมการก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นรูปเหมือนครึ่งตัว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ครั้งที่ 2/2562

26/9/2562 15:51:44
107

งานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการไหว้ครูศิลปะทางดนตรีและนันทนาการ ประจำปี 2562

13/9/2562 17:17:25
186

งานอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเสวนา “ปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา และเครื่องแต่งกายล้านนาจากละครดัง”

12/9/2562 17:00:53
200

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการทบทวนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 9 เดือน)

12/9/2562 16:51:32
106

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

12/9/2562 16:39:26
85

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

12/9/2562 16:18:03
93

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

12/9/2562 13:58:01
83

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดพีธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

12/9/2562 13:51:02
87

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

12/9/2562 13:40:55
70

ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ จัดกิจกรรม “ช่วยแม่เลี้ยงน้อง อิ่มท้องมื้อแรก ปีที่ 5” ประจำปี 2562

12/9/2562 13:30:44
77